Ploty

Plot či oplocení je volně stojící stavba, která má za úkol zabránit nebo omezit pohyb přes nějakou hranici. Na rozdíl od zdi má mnohem jednodušší konstrukci.

 

Ploty mají různé užití:

- ohrada má za úkol udržet hospodářská zvířata na určeném místě, zabránit přístupu predátorů ke zvěři (např. v oborách), nebo zamezit poškození rostlin (např. lesní oplocenky)

- zabezpečit soukromí, brání průhledu nebo pronikání hluku

a prachu (např. živý plot)

- dočasné omezení pohybu při dopravní uzavírce nebo při stavebních pracích

- bezpečnostní plot – brání pohybu nepovolaných osob

- dekorativní plot – dotváří celkový vzhled domu, zahrady nebo krajiny

 

Obchodní oddělení:

 

Mobil:     +420 602 646 463

              +420 704 042 220

              +420 603 282 158

info@kovovrany.cz

Copyright © Reklamní Agentura WhyNOT 2014-2018 | všechna práva vyhrazena | www.proc-ne.cz